Logo of LLMC Digital present on all screens.  Clicking here will always return to Homepage
A 501 (c)(3) nonprofit committed to ‘saving the law’
prd server 3Book Bag
Description and Holding Information
1922, Ustawy karne dodatkowe ziem zachodnich
Description not available.
Title:   Ustawy karne dodatkowe ziem zachodnich / zestawił i opracował Juljusz Kałużniacki, Prezes Senatu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i Członek Komisji Kodyfikacyjnej.
OCLC Number:   682402315
Available Volumes
NameFiche CountOnlinePaper Backup
Vol. 1YesYes